فایل CD مجموعه مقالات کنفرانس
1401/07/17

پژوهشگران گرامی

مجموعه مقالات کنفرانس را از لینک زیر می توانید دریافت نمایید:

https://b2n.ir/m31071

همچنین تصویر روی جلد CD از لینک زیر قابل دریافت است:

https://b2n.ir/j65461